Reëls en regulasies

Taalgebruik

Babbels en Krabbels is ‘n skooltjie vir Afrikaans- en Engelssprekende kinders en almal is baie welkom.

Toelating

 • Geen kind met ‘n aansteeklike kindersiekte of enige ander aansteeklike siekte word toegelaat nie
 • Leerders van die ouderdom 3 maande tot 5 jaar

Registrasie

Aansoekvorms moet volledig voltooi word voordat enige kind toegelaat kan word.  ‘n Registrasiefooi van R400.00 per gesin is betaalbaar.  Die registrasiefooi word elke jaar in Januarie betaal.  Die fooie word gebruik vir administratiewe kostes.

Skoolgelde

 • Skoolgelde is maandeliks vooruitbetaalbaar en moet teen die 5de van elke maand betaal word (kontant of elektronies)
 • Daar is 11 betalings ‘n jaar wat in Januarie begin en November eindig
 • Geen afslag word gegee in die geval van siekte, vakansie of gedeelte van ‘n maand nie
 • Skoolgelde kan aangepas word met een maand kennisgewing
 • ‘n Aansluitingsfooi (een maand se skoolgelde) is betaalbaar met toelating – geen aansluitingsfooi word terug betaal indien u, u kind se bespreekte plek kanselleer nie. Die aansluitingsfooi is die laaste maand se gelde wanneer u kennis gee om die skool te verlaat.
 • 10% afslag word gegee vir skoolgelde wat vir die jaar vooruitbetaal word voor einde Februarie. Let wel dat geen skoolgelde terugbetaal word, sou u u kind se plek kanselleer deur die loop van die jaar

 Sekuriteit

 • Maak asseblief seker dat die hek agter u toegaan en moet nooit vreemde kinders sonder hulle ouers se toesig saam met u uitlaat nie
 • Hou asseblief u kind(ers) se handjie vas indien u by die hek uitgaan, aangesien dit gevaarlik is op die sypaadjie tussen ander motors. Die kleingoed kan nie altyd tussen die motors gesien word nie
 • Hier is ‘n alarmstelsel wat gekoppel is. Daar is ‘n paniekknoppie ten alle tye beskikbaar

Buitemuurse Aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite word by die skool aangebied.  Dit is persone wat van buite na die skooltjie toe kom en dit dan hier aanbied.  Gelde is apart betaalbaar.

Kennisgewing

 • Stel ons asseblief voor 09:00 in kennis indien u kind vir ‘n dag / dae afwesig sal wees
 • Enige omstandighede by die huis of by die skool wat die kind se gedrag kan beïnvloed
 • Enige verandering van adres, telefoonnommer of geneesheer
 • Indien ‘n kind ‘n sielkundige, terapeut ens. besoek, moet daar ‘n verslag vir die Speelgroepie aangevra word
 • Een kalendermaand skriftelike kennis word vereis indien die kind die skool gaan verlaat anders moet een volle maand se skoolgelde betaal word

Verjaarsdae en spesiale geleenthede

Moet asseblief nie speelgoed saam stuur nie, maar julle kan gerus ‘n reëling tref en die spesiale dag kan met liefde by die skool gehou word. Lekkergoedpakkies en kolwyntjies of ‘n groot koek is meer as welkom.

Aanspreeklikheid

Alle voorsorgmaatreëls word getref vir die veiligheid en welvaart van die kinders.  Die skooltjie aanvaar geen verantwoordelikheid vir:

 • Enige besering wat u kind gedurende skoolure mag opdoen nie
 • Enige optrede van u kind buite skoolure wat nog op die skoolterrein is nie
 • Alle kinders moet by aankoms in die sorg van ‘n personeellid gelaat word
 • Stel my asseblief in kennis indien ‘n ander persoon u kind sal afhaal by die skool, aangesien ek geen kind saam met iemand anders sal laat gaan nie
 • Alle klere en besittings moet duidelik gemerk wees. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore klere of juwele nie
 • U kind se veiligheid en welstand is vir my baie belangrik. Ek is ten alle tye teenwoordig en beskikbaar gedurende skoolure.  Indien dit nie moontlik sou wees nie, sal ‘n ander reëling getref word, waar u dan ook in die saak geken sal word

Gesondheid

Medikasie moet in die medisyneboek aangeteken word en in die medisynebak gebêre word.  Geen medikasie word toegedien indien dit nie in die boek aangeteken is nie.  Geen medisyne sal in die tassies geplaas word nie.

Skoolure

 • Maandag tot Vrydag: Halfdag 7:00 – 12:00    Voldag 7:00 – 17:00
 • n Boete van R50.00 per kind vir elke 15 min na 17:00 is betaalbaar
 • Naweke en openbare vakansiedae sal die skooltjie gesluit wees
 • Indien die vakansiedag op ‘n Donderdag of ‘n Dinsdag val, sal die skool die dag tussen die vakansiedag en die naweek gesluit wees
 • Desember skoolvakansies sal die skooltjie ook gesluit wees
 • Die skooltjie sal wel tydens die ander skoolvakansies oop wees waartydens geen formele program gevolg sal word nie

Etes

Alle etes word voorsien.  Die spyskaart is opgestel deur ‘n dieëtkundige.

Wat kinders moet saambring

·         Plastiese sak vir vuil klere ·         Laphoedjie duidelik gemerk
·         Een stel skoon klere ·         Een groot genoeg tas wat duidelik gemerk is
·         Botteltjie met water ·         Klere indien weer sou verander, bv. Trui
·         Hareborsel duidelik gemerk